Interprétation des rêves Mlle Hasse

zaboty; meptvyyu - tpyd et blagopolychie; -Mère avait pokoynitsy - pepemena polozheniya à lychshemy.